_DSC1710.jpg

RAAKAMATERIAALI RY

RAAKAMATERIAALI RY on loppuvuodesta 2020 perustettu voittoa tavoittelematon ja feministinen tanssitaidetta edistävä yhteisö. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat tanssija ja koreografi Annamari Keskinen, tanssija, tanssitaiteen lehtori ja koreografi Mirva Mäkinen sekä opettaja Panu Keskinen.


Tällä hetkellä yhdistys tukee kahden tanssiryhmän, THAR BE DRAGONS ja MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE toimintaa edistäen nykytanssin asemaa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksen piiriin kuuluvat tanssiryhmät toimivat sekä itsenäisesti että yhteistyössä yhteisen rakenteen puitteissa. 


RAAKAMATERIAALI RY tarjoaa työympäristön, joka mahdollistaa läheisen viestinnän taiteilijoiden välillä ja jossa hallinnollisiin ja taiteellisiin haasteisiin saa tukea ja ongelmia ratkotaan yhdessä. Näin voimme ymmärtää myös paremmin taiteilijoiden ja ryhmien yksilöllisiä ja kollektiivisia tarpeita. 


RAAKAMATERIAALI RY:n pitkäaikainen tavoite on yhteistyö useiden eri tanssitaiteilijoiden kanssa sekä taiteilijoiden välisen yhteisöllisyyden kehittäminen. Visiona on yhteinen tila, joka palvelisi jo mukana olevien tanssiryhmien lisäksi useita freelance tanssitaiteilijoita. Yhteisönä pyrimme tukemaan tanssitaiteilijoita heidän yksilöllisissä taiteellisissa pyrkimyksissään mm. mentoroinnin, verkostoitumisen, yhteistyön ja työpajojen kautta.RAW MATERIALS ASSOCIATION


RAW MATERIALS, formed in late 2020 is a non-profit and feminist community that promotes the art of dance. The association's founding members are dancer and choreographer Annamari Keskinen, dancer, teacher, and choreographer Mirva Mäkinen, dancer and choreographer Ryan Mason, dancer and performer Krista Arppo,  performer and musician Tuomas Juntunen and friend of the arts Leena Keskinen.


Currently, the association supports the activities of two dance companies, THAR BE DRAGONS and MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE, promoting contemporary dance in Finland and abroad. 

The dance companies covered by the association operate both independently and in collaboration under a common structure. RAW MATERIALS provides a work environment that allows close communication between artists and where administrative and artistic challenges are supported and problems are solved together. 

​RAW MATERIALS dedicates itself to community development incorporating numerous artists into collaboration. Its vision is a shared space that would serve the freelance dance community and support the growth and articulation of both companies.

As a community, we seek to support dance artists in their individual artistic endeavors, e.g. through mentoring, networking, collaboration and workshops.

 
03x 5+1 SOZO 2018 © Karl-Heinz Mierke-9888.jpg

UUTISET / NEWS

Dance for Peace - CI 50

Contact improvisation workshop.


Teachers: Mirva Mäkinen and Katja Mustonen


Music: Mikael Kuosmanen


All the income from this workshop will go to Ukrainian CI dancers and to Moldovian dancers who are supporting.


My body is man's closest relationship with nature. By strengthening the opportunities for our own physical experience and handling, the project is whether the burning crisis of the era really responds to how we might think of being new as part of the Earth’s ecosystem. Could we share physical space, close to each other, without competing?

Movable support and flying technique in contact improvisation


Contact improvisation is based on the communication between two moving bodies that are in physical contact and their combined relationship to the physical laws that govern their movement; gravity, momentum, inertia. The body, in order to feel these sensations, learns to release excess muscular tension and abandon a certain quality of willfulness to experience the natural flow of movement. This class will include rolling, falling, being upside down, following a physical point of contact, supporting and giving weight to a partner. We will aim towards movable support and gentle flying technique.


Situation in Ukraine affects everyone. All kinds of help will be needed! You can come to this weekend workshop and you can also just donate.


12.-13.3.2022 at 10.00-13.00 both days.
12.3. 17-19.30 jam.


Workshop price: 100e or what you can.


Registration: mirvamakinen@gmail.com

----------------------------------------------

2022

KOLME TEOSTA KONTAKTISTA

HELSINGIN KAUPUNGIN TEATTERI

LUODOS-MIRVA MÄKINEN

Luodos on kolmen tanssijan ja muusikon kudelma kontaktiin liittyvien merkitysten muodostumisesta ja niiden purkautumisesta. Teoksen liikemateriaalina käytetty kontakti-improvisaatio tarkoittaa kahden tai useamman henkilön kanssa syntyvää fyysistä dialogia. Tanssijoiden liike on suhteessa fyysisiin lainalaisuuksiin, kuten painovoimaan, liikevauhtiin ja kitkaan, sekä muusikon luomaan äänelliseen avaruuteen.

----------------------------------------------

2022

GEMISCHTES DOPPEL

STAATSTHEATER BRAUNSCHWEIG

BLINK-THAR BE DRAGONS

Big stage production BLINK explores themes of rhizomatic thinking through identity, where inner landscapes collide with external surrealities.  

 
 

JÄSENET

RAAKAMATERIAALI RY

UUDET JÄSENET

Raakamateriaali ry ottaa vastaan uusia jäseniä. Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksestä ja haluat omalta osaltasi tulla mukaan tukemaan ja kehittämään toimintaamme otathan yhteyttä Mirvaan tai Annamariin

Jäsenenä saat jäsenetuuksia, kuten kurkistuksen yhdistyksen tanssiryhmien avoimiin harjoituksiin ja alennusta työpajoihin ja mahdollisuuksien mukaan tanssiryhmien esityksiin.

JÄSENMAKSUT

Vuosittainen jäsenmaksu on 30€ 
Vähävaraiset 15€

HALLITUS

RAAKAMATERIAALI RY hallitus: Annamari Keskinen (puheenjohtaja), Mirva Mäkinen, Ryan Mason, Krista Arppo, Tuomas Juntunen, Leena Keskinen (sihteeri).


Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenistö koostuu tanssitaiteilijoista, näyttelijöistä, muusikoista ja taiteen ystävistä.

NEW MEMBERS

RAW MATERIALS accepts new support members. If you are interested in the association and want to get involved in supporting and developing our activities, please contact Mirva or Annamari.

As a member you'll receive membership benefits such as a glimpse into open rehearsals  and a discount on workshops and, when possible, performances of MIRVA MÄKINEN ENSEMBLE and THAR BE DRAGONS

MEMBERSHIP FEES

Yearly memebership fee is 30 €
People with low income 15 €

BOARD

Board of the association RAAKAMATERIAALI RY in 2022: Annamari Keskinen (chair), Mirva Mäkinen Krista Arppo, Tuomas Juntunen, Leena Keskinen (secretary).

The current membership of the association consists of dance artists, actors, musicians and art lovers.